Wpisy, które napisał Rafał Górski

Wideo z debaty o Nowym Jedwabnym Szlaku

Zachęcamy do obejrzenia debaty „Nowy Jedwabny Szlak – to zmienia wszystko. Świat, Polska, Łódź”, którą zorganizowaliśmy 16 października 2017 roku w ramach Europejskiego Forum Gospodarczego 2017 – Łódzkie 2017.

Czytaj więcej…

Czy nadeszła już kolej na metropolię łódzką? Zapraszamy na debatę listopadową :)

Debata organizowana jest przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) i Stowarzyszenie Nowa Łódź. Jako organizacje obywatelskie chcemy rozpocząć dyskusję na temat utworzenia związku metropolitalnego w aglomeracji łódzkiej. Uważamy, że bez niego niemożliwy będzie zrównoważony rozwój zarówno Łodzi, jak i sąsiednich gmin w dziedzinie transportu, infrastruktury, planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.

Jednym z największych problemów mieszkańców naszego miasta oraz okolic pozostaje brak wspólnej polityki rozwoju oraz współpracy między gminami. Widać to na przykładzie pogarszającego się stanu systemu tramwajów podmiejskich, któremu grozi całkowita likwidacja. Naszym zdaniem powstanie związku metropolitalnego pozwoliłoby na wypracowanie wszechstronnej koncepcji rozwoju aglomeracji oraz umożliwiłoby sprawne zarządzanie tym obszarem. Jednak takie przedsięwzięcie wymaga wsparcia ze strony łódzkich parlamentarzystów, gdyż utworzenie nowego związku metropolitalnego może nastąpić jedynie za zgodą Sejmu wyrażoną w ustawie.

Debata „Czy nadeszła już kolej na metropolię łódzką?” odbędzie się 21 listopada bieżącego roku o godzinie 18:00 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5 w Łodzi (Sala C140). Obejmuje

Czytaj więcej…

Obrońmy „Las Łagiewnicki” przed wycinką!

Czy zgodzilibyście się Państwo na wycinkę Lasu Łagiewnickiego bo trzeba zrobić miejsce pod domy dla bogatych lub całoroczny stok narciarski. Ja nie. Ale po kolei.

Władze pracują nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi do 2050 r. Łodzianie chcą decydować o projekcie. Przykładem jest 150 hektarów dawnego poligonu na Brusie porośniętego lasem równie cennym, jak Las Łagiewnicki.

Prezydent Hanna Zdanowska chce sprzedać dziesięć procent działek na Brusie pod domy dla bogatych. Zysk ze sprzedaży ma iść na zagospodarowanie reszty terenu. Dziś dziesięć procent. A kto da gwarancje, że jutro nie będzie stu procent?

To możliwe bo jak się okazuje władza łamie umowę ws. Brusa. Czytaj więcej…

Budżet obywatelski czy budżet dla obywateli – wideo

Zachęcamy do obejrzenia zapisu wideo z październikowej debaty #ŁodzianieDecydują. 🙂

Obejrzyj relację filmową z wrześniowej debaty #ŁodzienieDecydują

Zachęcamy do zapoznania się z relacją video z debaty #ŁodzianieDecydują: SM Śródmieście – czy UMŁ i radni zadbali o mieszkańców? Czytaj więcej…

Co się dzieje w łódzkim ZWiK-u? Czy miejska spółka jest upolityczniona?

Związkowcy z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi protestują przeciwko upolitycznianiu miejskiej spółki. W tej sprawie wysłali list otwarty do Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, w którym zaznaczają, że mimowolnie są uwikłani w intrygi i gry polityczne.

Polecamy lekturę listu

Kalendarium „STOP podwyżce w mieszkaniach komunalnych w Łodzi”

24.02 – w obecności mediów złożony został protest w kancelarii Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej wraz z podpisami.

11.03 – protest na ul. Piotrkowskiej – z protestującymi spotkali się jedynie przedstawiciele Zarządu Lokali (Chojnacki, Nogala), dyrektor UMŁ Piotr Siedlecki i Pani Baranowska. Złożyliśmy kolejną petycję.

06.03 – program konfrontacje (z ramienia UMŁ wystąpili Chojnacki i Siedlecki).

08.03 – program TVP info (z ramienia UMŁ wystąpili Chojnacki i Siedlecki oraz Skwarka).

15.03 – otrzymaliśmy możliwość „wystąpienia” w czasie Rady Miejskiej.

20.03 – kolejny program w telewizji TOYA (z ramienia UM wystąpili Chojnacki i Siedlecki oraz Skwarka).

Ok. 20.03 – po naszych protestach wprowadzono kontrole w mieszkaniach – niby administratorzy mieli spisywać wszystkie wady/usterki – ale bardzo często tylko spisywali zagrzybienie i nic więcej nie chcieli. Czytaj więcej…