fbpx

Apel do Morawieckiego – konferencja prasowa

W dniu 28 stycznia (niedziela), w związku z fatalnym stanem infrastruktury tramwajów podmiejskich, który grozi wyłączeniu podróży tramwajowych do Łodzi, łódzkie ruchy miejskie – Łódź Jest Nasza, Stowarzyszenie Nowa Łódź oraz Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, organizują konferencję prasową (godz. 9:30, na pętli Północna w Łodzi) związaną z petycją do władz lokalnych gmin aglomeracji łódzkiej ws. obrony tramwajów oraz w związku z apelem do Premiera Mateusza Morawieckiego ws. potrzeby powołania związku metropolitalnego na obszarze aglomeracji oraz udzielenia przez Radę Ministrów bezpośredniego wsparcia finansowego gminom, które nie są w stanie samodzielnie podołać niezbędnej modernizacji przebiegających na ich terenie linii tramwajowych.

Dlatego

Domagamy się zdecydowanych działań władz lokalnych aglomeracji łódzkiej oraz władz krajowych, które mają na celu uratowanie i usprawnienie komunikacji zbiorowej w obrębie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego .

Działający od wieku system tramwajów aglomeracyjnych łączących Łódź z miastami tworzącymi aglomerację łódzką – Zgierzem, Ozorkowem, Pabianicami, Konstantynowem Łódzkim oraz Lutomierskiem (a w przeszłości również Tuszynem i Aleksandrowem Łódzkim) stanowi rdzeń transportu lokalnego w obrębie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Niestety na skutek wieloletniego niedoinwestowania, a także wadliwych rozwiązań prawnych rok 2018 może być ostatnim rokiem funkcjonowania linii tramwajowych z Łodzi do Ozorkowa i Lutomierska. Z uwagi na fatalny stan infrastruktury, wymagający natychmiastowej interwencji, prędkość jest ograniczona do 10-15 km/h, zaś czas jazdy wydłużony do rozmiarów nieakceptowalnych w konkurencji z indywidualnym transportem samochodowym. Dla części mieszkańców aglomeracji podróż do Łodzi komunikacją publiczną trwa dłużej niż jazda pociągiem na linii Łódź-Warszawa. Mimo to każdego dnia z tramwajów podmiejskich korzystają tysiące ludzi w warunkach urągających standardom XXI wieku.

Niestety sieć tramwajów podmiejskich nie mieści się w polskim prawie, które (ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010, art. 4 pkt. 4) zalicza komunikację miejską do wyłącznych zadań gmin lub związków gmin. W ten sposób koszty utrzymywania tramwajów podmiejskich, mimo, iż funkcjonalnie stanowią one typowy przykład transportu aglomeracyjnego, spadają na barki gmin, które nie są w stanie racjonalnie gospodarować tym majątkiem. Najgorsza sytuacja jest na odcinkach, które przebiegają przez tereny gmin wiejskich, których nie stać na dokonywanie bieżących napraw ani nawet na sfinansowanie wkładu własnego w przypadku realizacji inwestycji z funduszy europejskich. Uniemożliwia to inwestowanie znajdujących się na końcowych odcinkach sieci gmin miejskich, funkcjonowanie tramwajów w których uzależnione jest od remontów torowisk na obszarach pomiędzy nimi a Łodzią. Projekt Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego, który miał obejmować kompleksową modernizację całej istniejącej sieci zakończył się fiaskiem, zaś zdobycie środków z UE na modernizację tej sieci wydaje się już niemożliwe w bieżącej perspektywie finansowej. Wyjątek stanowi gmina Ksawerów oraz miasto Pabianice, które zdobyły środki na modernizację swojego fragmentu sieci tramwajowej niezależnie od pozostałych partnerów.

Nie ma również konkretnych planów powołania związku metropolitalnego na obszarze aglomeracji łódzkiej, który rozwiązałby problem finansowania funkcjonowania sieci przez małe gminy wiejskie, nie rozwiązałby jednak problemu źródeł finansowania całości przedsięwzięcia.

Tymczasem modernizacja sieci tramwajów aglomeracyjnych w aglomeracji łódzkiej, połączona z ich integracją z rozwijającą się intensywnie Łódzką Koleją Aglomeracyjną mogłaby stanowić wzorcowy przykład działania zmierzającego do wydatnej poprawy warunków życia na obszarze całej aglomeracji łódzkiej, zmniejszającego udział samochodów w codziennych dojazdach do Łodzi i doskonale wpisującą się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju.

Ponadto w załączniku do uchwały dotyczącej koncepcji Portu Solidarność – Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej, zatytułowanym „Propozycje regionalnych projektów komplementarnych wobec Koncepcji…”, w części dotyczącej budowy Metropolii obejmującej Warszawę i Łódź na pierwszym miejscu wśród działań mających na celu rozbudowę systemu łódzkiego węzła kolejowego wymieniona jest „rewitalizacja, modernizacja i rozbudowa systemu łódzkich tramwajów podmiejskich”.

Likwidacja tramwajów podmiejskich to osłabienie powiązań między Łodzią a gminami ościennymi i pogorszenie jakości życia mieszkańców. Likwidacja tramwajów podmiejskich to również zapowiedź jeszcze większych korków w Łodzi niż obecnie – w mieście, które według rankingu „TomTom Traffic Index” jest najbardziej zakorkowanym miastem do 800 tysięcy mieszkańców w Europie.

Konferencja odbywa się przed specjalnym przejazdem linią 46 organizowanym w najbliższą niedzielę przez Klub Miłośników Starych Tramwajów. Początek przejazdu o godz. 10:00 na pętli Północna w Łodzi. Więcej informacji.