fbpx

Debata #ŁodzianieDecydują: Czy nadeszła już kolej na metropolię łódzką?

Debata organizowana jest przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) i Stowarzyszenie Nowa Łódź. Jako organizacje obywatelskie chcemy rozpocząć dyskusję na temat utworzenia związku metropolitalnego w aglomeracji łódzkiej. Uważamy, że bez niego niemożliwy będzie zrównoważony rozwój zarówno Łodzi, jak i sąsiednich gmin w dziedzinie transportu, infrastruktury, planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.

Jednym z największych problemów mieszkańców naszego miasta oraz okolic pozostaje brak wspólnej polityki rozwoju oraz współpracy między gminami. Widać to na przykładzie pogarszającego się stanu systemu tramwajów podmiejskich, któremu grozi całkowita likwidacja. Naszym zdaniem powstanie związku metropolitalnego pozwoliłoby na wypracowanie wszechstronnej koncepcji rozwoju aglomeracji oraz umożliwiłoby sprawne zarządzanie tym obszarem. Jednak takie przedsięwzięcie wymaga wsparcia ze strony łódzkich parlamentarzystów, gdyż utworzenie nowego związku metropolitalnego może nastąpić jedynie za zgodą Sejmu wyrażoną w ustawie.

Debata „Czy nadeszła już kolej na metropolię łódzką?” odbędzie się 21 listopada bieżącego roku o godzinie 18:00 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5 w Łodzi (Sala C140). Obejmuje

ona półgodzinny odczyt dr Jakuba Szlachetko z Instytutu Metropolitalnego, po którym odbędzie się moderowana czterdziestopięciominutowa dyskusja. Po jej zakończeniu przewidujemy około pół godziny na pytania publiczności.

Debata odbędzie się w ramach cyklu comiesięcznych debat społeczno-politycznych pod hasłem „Łodzianie decydują”.

Do rozmowy zostali zaproszeni*:

  1. Hanna Zdanowska* – Prezydent Miasta Łodzi
  2. Piotr Apel – poseł, Kukiz’15
  3. Waldemar Buda* – poseł, Prawo i Sprawiedliwość
  4. Cezary Grabarczyk* – poseł, Platforma Obywatelska
  5. Rafał Górski – społecznik, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO).

Debatę poprowadzi dr Jakub Szlachetko.

*w trakcie potwierdzania

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Iloną Pietrzak:

E: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl | T: 519 300 631 | TT: @Ilona_Pietrzak