fbpx

NIE dla zabudowy lasu na Brusie!

Dziś przedstawiliśmy argumenty i wątpliwości komitetu społecznego „Nie dla zabudowy lasu na Brusie” na konferencji prasowej.

Wystąpili: Krzysztof Ruciński – mikroblog, Urszula Niziołek-Janiak, Maciek Rzeszutek.

Przypominamy nasze stanowisko:
Las na Brusie powinien pełnić funkcje rekreacyjne klasycznie rozumianego lasu. Na jego obszarze nie powinna być prowadzona gospodarka leśna. Należy go uprzątnąć, pielęgnować i konsekwentnie dbać o jego stan. Warto rozważyć stworzenie miejsc do grillowania, postawienie ławek, tablic informacyjnych i koszy na śmieci — w estetyce typowej dla lasów państwowych i miejskich (wykończenia drewniane), a nie parkowej. W perspektywie kilku lat należy konsekwentnie poprawiać stan głównych ciągów pieszo-rowerowych. Należy rozważyć rozszerzenie zasięgu użytków ekologicznych, a także stworzenie ścieżek historycznych i przyrodniczych. Las na Brusie nie powinien dublować parkowych funkcji parku na Zdrowiu, ze względu na to, że zieleń o charakterze leśnym ma zupełnie inne grono użytkowników, niż park. Żadna z obecnych grup użytkowników lasu nie powinna zostać wykluczona z użytkowania tego terenu w przyszłości.

Należy jednak ograniczać obecność uciążliwą dla środowiska i mieszkańców okolicy, w szczególności związaną z hałasem. Należy ograniczyć wjazd na teren lasu samochodami i motocyklami (szczególnie na obszar użytków ekologicznych). Las na Brusie powinien pozostać miejscem gier terenowych, imprez sportowych i edukacji obywatelskiej, z którego mogą swobodnie korzystać organizacje o charakterze edukacyjnym, sportowym, wychowawczym i proobronnym. Regulamin korzystania z lasu na Brusie w przyszłości powinien zostać ustalony wspólnie przez wszystkich aktualnych użytkowników, a nie narzucony odgórnie.

Więcej: http://tvtoya.pl/news/show/17921