„Nowa Łódź” – NIE dla zabudowy lasu na Brusie! Podpisz petycję

Serdecznie zachęcamy do składania uwag  i podpisywania petycji do Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej i Radnych Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ochrony lasu na Brusie. Liczymy na Twoje zaangażowanie!

Inicjatywa Stowarzyszenia Nowa Łódź dotyczy klasyfikacji całego obszaru lasu na Brusie jako gruntu budowlanego zawartej w ramach  projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Wspomniana propozycja budzi wiele kontrowersji w kwestiach przyrodniczych, historycznych, urbanistycznych i społecznych. Podjęcie decyzji o sprzedaży i zabudowie może bowiem doprowadzić do pogorszenia warunków środowiska przyrodniczego w otoczeniu użytków ekologicznych „Majerowskie Pola” i „Majerowskie Błota”. Ponadto teren dawnego poligonu na Brusie to miejsce pamięci historycznej niezwykle ważne dla naszego miasta i dla całej Polski. W ocenie wielu ekspertów i środowisk społecznych decyzja o klasyfikacji tego terenu jako gruntu budowlanego sprawia wrażenie nieodpowiedzialnej i niekonsekwentnej ze strony władz Łodzi.

Dlatego tak ważne jest Twoje zaangażowanie w tej sprawie. Koniecznie odwiedź stronę Stowarzyszenia Nowa Łódź i zapoznaj się ze szczegółami inicjatywy oraz PODPISZ PETYCJĘ i włącz się w ratowanie lasu na Brusie przed wycinką i zabudową! Pokażmy, że to my będziemy decydować o naszej „małej ojczyźnie”

Wrzuć komentarz

Pozostańmy w kontakcie