fbpx

Poradnik „rollowania” po łódzku. Kalendarium wydarzeń na Piotrkowskiej 71

Po raz kolejny powracamy do tematu wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Piotrkowskiej 71. Jak się okazuje sprawa jest dużo bardziej skomplikowana i niejednoznaczna. Dlaczego władze miasta i urzędnicy nie pełnią roli mediatora w sporze pomiędzy mieszkańcami, a właścicielem lokalu Bistro Panem Piotrem Dopierałą? Czemu lokatorzy wspólnoty „odbijają się od ścian” urzędów i instytucji?

W tej części prezentujemy kalendarium wydarzeń od momentu wybuchu afery w Łodzi związanej z zakupem alkoholi od hurtowni nieposiadających koncesji na hurtową sprzedaż oraz od cofnięcia zgody przez wspólnotę mieszkaniową na sprzedaż alkoholu w barze Bistro przy Piotrkowskiej 71.

2016

Na początku stycznia 2016 roku w Łodzi wybuchła afera związana z zakupem alkoholi przez restauratorów od hurtowni, która nie posiadała koncesji na sprzedaż hurtowego alkoholu.

21-go stycznia mec. Marcin Górski, szef prawników w Urzędzie Miasta Łodzi doradził przedsiębiorcom zaangażowanym w ten proceder, by dobrowolnie zrzekli się koncesji, dokonali zmiany w zarządzie spółki i wystąpili ponownie o nową koncesję, jako inny podmiot.

1 marca wspólnota na Walnym Zgromadzeniu podjęła uchwałę niewyrażającą zgody na sprzedaż alkoholu w lokalu BISTRO.

Marzec – Łódzki magistrat wydaje zezwolenia na sprzedaż zinwentaryzowanych zasobów w magazynie dystrybucyjnym znajdującym się w BISTRO na okres maksymalnie 6 miesięcy (do początku września)

Marzec- wrzesień –  regularne dostawy alkoholu do BISTRO (min. 2 dostawy tygodniowo napojów alkoholowych przez pojazdy dostawcze firmy SOBIESKI).

Maj- wrzesień –  BISTRO otwiera ogródek piwny, częste i regularne zakłócenie ciszy nocnej przez klientów w/w ogródka.

Jesień 2016 –  poszczególni członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej (dalej WM) Piotrkowska 71 zaczynają wysyłać pisma do Wydziału Zatrudnienia i Promocji UM Łódź, do Zarządu Lokali Miejskich.

Listopad 2016 – Współudziałowiec BIMAKO S.C. nabywa mieszkanie na terenie WM Piotrkowska 71.

15 grudnia członkowie WM Piotrkowska 71 w trybie zbierania indywidualnego głosowania przegłosowują ponownie zakaz sprzedaży alkoholu na posesji.

2017

13 stycznia administracja wspólnoty poinformowała Zarząd wspólnoty, że pełnomocnik prezesa BIMAKO, który nabył mieszkanie we wspólnocie (i jest najemcą BISTRO) jest też pełnomocnikiem prezesa jako osoby prywatnej, która wykupiła mieszkanie w tamtej lokalizacji.

16 stycznia Sąd Okręgowy w Łodzi (sędzia Sumiński) na posiedzeniu niejawnym podjął decyzje, które wstrzymują wykonanie uchwały do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

W dniu 6-7-go lutego paru członków WM otrzymało nieoficjalną informację, że Sąd Okręgowy wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa poprzez wstrzymanie wykonania uchwały o głosowaniu w systemie jeden lokal jeden głos podjętej przez członków WM w dniu 15/12/2016r.

14 lutego jedna z mieszkanek WM złożyła wniosek adresowany do komendanta miejskiego Policji w Łodzi z prośbą o wysyłanie do 15-go marca nieumundurowanych patroli policji dla sprawdzenia jednorazowych pozwoleń na sprzedaż alkoholu oraz przesłanie raportu z podjętych czynności do 20-go marca celem uzupełniania dokumentacji przed Walnym Zgromadzeniem WM.

15 lutego M. Szczurtek będący w zarządzie spółki KOKOO (która należy m.in. do Piotra Dopierały), złożył w administracji INTER LOKUM wniosek adresowany do WM Piotrkowska z prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż alkoholu w lokalu U1 (tj. Bistro).

20 lutego dwóch członków WM Piotrkowska 71 udało się na spotkanie zorganizowane w biurze prawnika Urzędu Miasta pana Marcina Górskiego, gdzie oprócz członków zjawił się Piotr Bors- szef Wydziału Promocji i Zatrudnienia UM Łódź. Spotkanie trwało 1.5h i w zasadzie nie było merytoryczne.

27 lutego wysłano zawiadomienie z wnioskiem o rozpoczęcie czynności służbowych do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej na okoliczność sprzedawania napojów alkoholowych przez podmiot, który nie uzyskał zgody od WM Piotrkowska 71.

28 lutego  na wezwanie mieszkańców WM Piotrkowska 71 przybył nieumundurowany patrol policji, dokonał czynności służbowych na okoliczność sprawdzenia koncesji, po zawiadomieniu, że zazwyczaj alkohol sprzedawany jest od czwartku do niedzieli do ostatniego klienta.

27-go lutego wysłano zawiadomienie z wnioskiem o rozpoczęcie czynności służbowych do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej na okoliczność sprzedawania napojów alkoholowych przez podmiot, który nie uzyskał zgody od WM Piotrkowska 71.

2 marca o 10-ej rano w cukierni Dybalski na ul. Piotrkowskiej 102 w Łodzi, odbyło się spotkanie dwóch członków WM Piotrkowska 71 z panami Dopierałą oraz Dybalskim.

W dniach 6, 7, 8 marca  wysłano pisma z prośbą o przeprowadzenie kompleksowych  kontroli w zakresie mechanizmu wydawania koncesji na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Łodzi do Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz  Wojewody Łódzkiego.

22 marca jeden z członków wspólnoty otrzymał pismo od dyr. zespołu prawa administracyjnego i gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich p. Katarzyny Łakomej, która napisała, że zwróciła się do Sekretarza Miasta Łodzi p. Barbary Mrozowskiej – Nieradko z prośbą o zbadanie sprawy i ustosunkowanie się do zarzutów skargi na przedłużanie koncesji w ramach sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych oraz problemu zakłócania porządku publicznego przez klientów lokalu.

27 marca Wspólnota Mieszkaniowa Piotrkowska 71 otrzymała odpowiedź z Regionalnej Izby Obrachunkowej z informacją, że Izba przeprowadzi doraźną kontrolę w zakresie obniżki czynszów w lokalu usługowym U1 przez UM Łodzi dla właścicieli Bistro. Wyniki  mają zostać udostępnione na stronie www.bip.lodz.rio.gov.pl .

28  marca odbyło się Walne Zgromadzenie członków WM Piotrkowskiej 71 w Łodzi.

Pełnomocnik Zarządu Lokali Miejskich głosował po bieżących konsultacjach z najemcami jak i p. Dopierałą. Gmina ze względu na 22% udziałów w WM Piotrkowska 71 w sojuszu z p.Dopierałą i jego zwolennikami zdobyła większość i przegłosowała, że cofa uchwałę z grudnia 2016.

2-3 dni później jeden z właścicieli lokali, który dał pełnomocnictwo do głosowania frakcji antybistrowej w towarzystwie pełnomocnika p. Dopierały zażądał cofnięcia jego pełnomocnictwa twierdząc, że osoba, która nim się posługiwała zagłosowała wbrew jego instrukcjom. Ten właściciel zażądał prawa do ponownego zagłosowania, zaraz po oddaniu głosu – BISTRO po 2 dniach przerwy zostało otwarte.

Kalendarium Historii Lokalu 1U

Umowa nr 6/2010 zawarta 30.06.2010 r. ze S.C. Eurobut II w składzie:

– Eurobut Sp.J.  (Panie Broniarczyk i Pietrasik)

– pan Broniarczyk

–  Pani Kapczyńska-Dopierała

– Pani Szczurtek

najem lokalu na działalność gastronomiczną. Czynsz 12,287,63 zł

Grudzień 2015 – Aneks nr 2/2015

ze S.C. Eurobut II wychodzą Pani Broniarczyk i Pani Pietrasik, zostają Pan Broniarczyk, Pani Kapczyńska-Dopierała i Pani Szczurtek (obowiązuje od 01.01.2013r.)

Aneks nr 1/2015 z kwietnia 2015

Ze spółki Eurobut II występuje Pan Broniarczyk, zostają w spółce Pani Kapczyńska-Dopierała i Pani Szczurtek

Czerwiec 2015

Umowa najmu zawarta z Panią Kapczyńską-Dopierałą, Panią Szczurtek i Panem Dopierałą jako S.C. Eurobut II na prowadzenie gastronomii. Czynsz 7491,78

Październik 2015 aneks nr 1/2015

Zmiana podmiotu. Wyżej wymienieni wspólnicy funkcjonują jako BIMAKO S.C.

Aneks nr 1/2016

Zmiana czynszu od 1.06.2016 na 6429,06 zł

Aneks nr 2/2016

na podstawie protokołu negocjacji z 5.09. 2016 podnajem przez Bimako S.C. 58 m² na rzecz firmy Kokoo

(gastronomia z możliwością sprzedaży alkoholu)

Aneks nr 3/2016 z 4.11.2016 Podnajem 120 m² przez Bimako S.C. firmie Kokoo

czynsz 7652,35zł

 

Pozostańmy w kontakcie

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.