fbpx
Home > Debaty > Czy nadeszła kolej na metropolię łódzką?

Czy nadeszła kolej na metropolię łódzką?

„Czy nadeszła kolej na metropolię łódzką?” to tytuł wspólnej listopadowej debaty zorganizowanej przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) i Stowarzyszenie Nowa Łódź. Jako organizacje obywatelskie chcieliśmy rozpocząć dyskusję na temat utworzenia związku metropolitalnego w aglomeracji łódzkiej. Przyczynkiem do dyskusji było nasze przekonanie, że bez niego niemożliwy będzie zrównoważony rozwój zarówno Łodzi, jak i sąsiednich gmin w dziedzinie transportu, infrastruktury, planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.

Debata „Czy nadeszła już kolej na metropolię łódzką?” odbyła się 21 listopada 2017 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5 w Łodzi . Obejmowała ona półgodzinny odczyt dr Jakuba Szlachetko z Instytutu Metropolitalnego, po którym odbyła moderowana czterdziestopięciominutowa dyskusja oraz część z komentarzami i pytaniami publiczności.

Jednym z największych problemów mieszkańców naszego miasta oraz okolic poruszonym podczas debaty był brak wspólnej polityki rozwoju oraz współpracy między gminami. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się między innymi, że powstanie związku metropolitalnego pozwoliłoby na wypracowanie wszechstronnej koncepcji rozwoju aglomeracji oraz umożliwiłoby sprawne zarządzanie tym obszarem. Jednak takie przedsięwzięcie wymagałoby wsparcia ze strony łódzkich parlamentarzystów, gdyż utworzenie nowego związku metropolitalnego może nastąpić jedynie za zgodą Sejmu wyrażoną w ustawie. Jaka przyszłość czeka koncepcję związku metropolitalnego w aglomeracji łódzkiej? Zobaczcie Państwo całą relację z debaty.

Dyskusja odbyła się w ramach cyklu comiesięcznych debat społeczno-politycznych pod hasłem „Łodzianie decydują”.

W dyskusji udział wzięli:

  1. Piotr Apel – poseł, Kukiz’15
  2. Hanna Gil-Piątek – działaczka społeczna i polityczna, ekspertka w zakresie rewitalizacji
  3. Rafał Górski – społecznik, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO).

Debatę poprowadzi dr Jakub Szlachetko.