fbpx

Linki

http://www.sopockainicjatywa.org/ – znakomity przykład dobrych praktyk w budowaniu narzędzi demokracji uczestniczącej

http://www.maszglos.pl/ – strona akcji „Masz głos, masz wybór”, która pokazuje obywatelom, jak mogą aktywnie włączać się w procesy samorządowe

http://www.obywateledecyduja.pl/ – kampania poświęcona ulepszeniu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i innych narzędzi demokracji uczestniczącej w Polsce

http://watchdog.org.pl/ – największa polska organizacja strażnicza, której celem jest zwiększenie wpływu obywateli wpływu na działania władzy