fbpx
Home > Debaty > Rady osiedli

Rady osiedli

Za nami kolejna debata, która odbyła się 20 czerwca 2017 roku w biurze Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) przy ulicy Pomorskiej 40. Zainteresowanie debatą przekroczyło najśmielsze oczekiwania i okazało się ogromnym sukcesem frekwencyjnym. Dyskusja, która wywiązała się na sali udowodniła tylko, że zwrócenie uwagi na problem rad osiedli jest bardzo istotne.

Sama debata przebiegała w gorącej atmosferze. Przybyli na spotkanie radni osiedli wyraźnie wskazywali na konieczną reformę na tym szczeblu polityki lokalnej oraz nie kryli zdenerwowania, że przez lata nie zostały poczynione żadne kroki do poprawy tej sytuacji. Na sali nie zabrakło również głosu reprezentowanego przez władze miasta. Padło wiele deklaracji i obietnic, ale czy w przyszłości możemy liczyć na ich realizację?

Pomimo napiętej atmosfery podczas spotkania wierzymy, że władze dostrzegą realny potencjał rad osiedli i ich członków. Czy ktoś bowiem zna lepiej swoje środowisko lokalne? Należy również pamiętać, że radni osiedlowi są wybierani w wyborach co daje im taki sam mandat do podejmowania lokalnej problematyki jak i członkom rad miejskich. Pamiętajmy, że najważniejszy jest konsensus i współpraca, która doprowadzi do realnych zmian, nie zaś polityczne przepychanki…

W dyskusji jako prelegenci udział wzięli:

  1. Szymon Iwanowski – Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani
  2. Grzegorz Justyński – Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej. Urząd Miasta Łodzi
  3. Karolina Krajda – Przewodnicząca Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska
  4. Lech Mergler – Prezes federacji Kongres Ruchów Miejskich
  5. Konrad Strzelecki – Radny Rady Osiedla Łódź Chojny

Dyskusję moderował: Rafał Górski – Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO

Całą dyskusję możecie obejrzeć za pomocą naszego kanału INSPROmedia w serwisie YouTube