fbpx

Debata #ŁodzianieDecydują: Jak w Łodzi rozwiązać problem smogu?

Zapraszamy na debatę pt. „Jak w Łodzi rozwiązać problem smogu?”, która odbędzie się 23 stycznia 2018 roku. Będziemy rozmawiać o tym, jak władze Łodzi radzą sobie z problemem smogu, czy robią to dobrze i czym powinny zająć się w pierwszej kolejności. Chcemy również poinformować mieszkańców, jak mogą bronić się przed smogiem.

Temat smogu jest aktualny i bardzo ważny bo:

1. Każdy łodzianin każdego dnia „wdycha” 5,4 papierosa przebywając dwie godziny dziennie na dworze. Dotyczy to też dzieci (źródło: Polski Alarm Smogowy).
2. Wartość stężenia niebezpiecznego dla naszego zdrowia benzo(a)pirenu (średnia roczna) dla aglomeracji łódzkiej jest wyższa niż wartość takiego stężenia dla aglomeracji krakowskiej, wrocławskiej czy górnośląskiej i wynosi 6 – 7,3 ng/m3 (źródło – Państwowy Monitoring Środowiska- Inspekcja Ochrony Środowiska – „ Ocena jakości powietrza za rok 2016”).
3. Łódzka stacja przy ulicy Rudzkiej znalazła się wśród 25 stacji w całej Polsce z najwyższym stężeniem pyłu PM10 w 2017 roku (średnia dobowa – 399 ug/ m3; 9.01.2017 rok).
4. W Łodzi, z powodu zanieczyszczenia powietrza, umiera przedwcześnie rocznie blisko tysiąc osób.

W charakterze panelistów zaprosiliśmy do styczniowej debaty następujące osoby:

  1. Wojciech Hanke, Profesor dr hab. med., Instytut Medycyny Pracy
  2. Jakub Jędrak, Polski Alarm Smogowy
  3. Sławomir Jankowski, Dyrektor ds. rozwoju, Veolia Energia Łódź S.A.
  4. Weronika Michalak, Kierowniczka Programu Czyste Powietrze, HEAL Polska
  5. Ewa Kucharska-Stasiak*, Profesor zw. dr hab., Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Łódzki
  6. Urszula Niziołek-Janiak*, Radna, Miejski Zespół Antysmogowy
  7. Błażej Olek*, Dr inż., Departament Analiz Strategicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  8. Katarzyna Tymanowska*, Zarządca i Administrator Nieruchomości, Atrium
  9. Krzysztof Wójcik*, Dyrektor, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  10. Hanna Zdanowska*, Prezydent Łodzi, Urząd Miasta Łodzi

*w trakcie potwierdzania

Moderator: Rafał Górski, Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)

Punktem wyjścia do debaty będą „Program Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej” oraz „Rekomendacje dla zespołu ds. opracowania programu poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłów zawieszonych w Łodzi” autorstwa Mikołaja Siwińskiego

Debata „Jak w Łodzi rozwiązać problem smogu?” odbędzie się 23 stycznia (wtorek) w godzinach 18:30-20:30 w siedzibie Instytutu Spraw Obywatelskich przy ul. Pomorskiej 40.

Serdecznie zapraszamy!