fbpx

Debata #ŁodzianieDecydują: Więcej mieszkańców, czy więcej deweloperów?

W latach 2011-2014 władze Łodzi wydały blisko 10 tysięcy zezwoleń, w ramach których  wycięto około 35 tysięcy drzew w naszym mieście. Aby zastąpić jedno duże drzewo, potrzeba aż 1700 nowych nasadzeń, co w praktyce może oznaczać, że żeby pokryć straty środowiskowe wynikające z tych decyzji, należałoby posadzić nawet blisko 59 milionów drzew w naszym mieście!

W ostatnim czasie przez Łódź przetacza się fala krytyki wynikająca z niejasnych decyzji dotyczących wycinki drzew pod zabudowę mieszkalną. W ubiegłym roku miały miejsce głośne protesty zorganizowane przez łodzian w sprawie zabudowy lasu na Brusie, które doprowadziły ostatecznie do rezygnacji z tej koncepcji.  Mieszkańcy osiedla Montwiłła-Mireckiego protestują przeciwko wycince drzew na skwerze przy ulicy Jarzynowej pod inwestycje budowlaną. Mieszkańcy osiedla Olechów buntują się przeciwko likwidacji zagajnika pod budowę kolejnego bloku mieszkalnego. Łodzianie zamieszkujący okolice parku im. Szarych Szeregów (Park Promienistych), wyrażają głębokie zaniepokojenie doniesieniami o wydaniu zgody na zabudowę mieszkalną zadrzewionej działki przylegającej do parku. Wątpliwości budzi także wycinka kilkudziesięciu drzew w parku im. Stanisława Moniuszki. To tylko kilka przykładów.

Czy w naszym mieście większe prawa mają mieszkańcy chcący tworzyć przyjazną okolicę dla siebie i swoich rodzin, czy deweloperzy, których podstawową motywacją jest zysk ekonomiczny? Jak władze argumentują decyzję o realizacji takich inwestycji? Czy rzeczywiście w Łodzi brakuje terenów pod zabudowę mieszkaniową i konieczne jest zwiększenie tego obszaru kosztem terenów zielonych? Jak działania lokalnych władz na przestrzeni lat pokrywają się z decyzją o organizacji tzw. Zielonego EXPO w 2024 roku? Na te pytania i wątpliwości chcemy znaleźć odpowiedź zapraszając decydentów, mieszkańców i ekspertów.

Trzynasta debata z cyklu #ŁodzianieDecydują odbędzie się 24 kwietnia 2018 roku (wtorek) w godzinach 18.30-20.30 w siedzibie Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO), przy ulicy Pomorskiej 40 w Łodzi (lewa oficyna, parter). 

Do dyskusji zostali zaproszeni:

  1. Bartłomiej Dyba-Bojarski* – Radny Rady Miejskiej w Łodzi.
  2. Hanna Zdanowska* – Prezydent Miasta Łodzi.
  3. Magdalena Dzwonecka* – Mieszkańcy osiedla Montwiłła-Mireckiego protestujący przeciwko budowie budynku mieszkalnego na skwerze przy ulicy Jarzynowej.
  4. Magdalena Gabryelczyk – Kampania obywatelska „Nie dla zabudowy lasu na Brusie”
  5. Tomasz Drozda* – Mieszkańcy protestujący przeciwko zabudowie działki przy Parku im. Szarych Szeregów
  6. dr inż. arch. Robert Warsza* – Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
  7. Dominik Drzazga – Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

*w trakcie potwierdzania

Zapraszamy!