Przyjdź na debatę #ŁodzianieDecydują: „Jak w Łodzi rozwiązać problem smogu?”

Zapraszamy na debatę pt. „Jak w Łodzi rozwiązać problem smogu?”, która odbędzie się 23 stycznia 2018 roku. Będziemy rozmawiać o tym, jak władze Łodzi radzą sobie z problemem smogu, czy robią to dobrze i czym powinny zająć się w pierwszej kolejności. Chcemy również poinformować mieszkańców, jak mogą bronić się przed smogiem.

Temat smogu jest aktualny i bardzo ważny bo:

 1. Każdy łodzianin każdego dnia „wdycha” 5,4 papierosa przebywając dwie godziny dziennie na dworze. Dotyczy to też dzieci (źródło: Polski Alarm Smogowy).
 2. Łódź, zaraz po Krakowie, ma najgorsze powietrze w samym centrum i na niektórych obrzeżach, gdzie zaniesie je wiatr (źródło: „Gazeta Wyborcza”, 03.09.2016).
 3. W Łodzi, z powodu zanieczyszczenia powietrza, umiera przedwcześnie rocznie blisko tysiąc osób.

W charakterze panelistów zaprosiliśmy do styczniowej debaty następujące osoby:

 1. Wojciech Hanke, Profesor dr hab. med., Instytut Medycyny Pracy
 2. Jakub Jędrak, Polski Alarm Smogowy
 3. Sławomir Jankowski, Dyrektor ds. rozwoju, Veolia Energia Łódź S.A.
 4. Weronika Michalak, Kierowniczka Programu Czyste Powietrze, HEAL Polska
 5. Ewa Kucharska-Stasiak*, Profesor zw. dr hab., Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Łódzki
 6. Urszula Niziołek-Janiak*, Radna, Miejski Zespół Antysmogowy
 7. Błażej Olek*, Dr inż., Departament Analiz Strategicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 8. Katarzyna Tymanowska*, Zarządca i Administrator Nieruchomości, Atrium
 9. Krzysztof Wójcik*, Dyrektor, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
 10. Hanna Zdanowska*, Prezydent Łodzi, Urząd Miasta Łodzi

*w trakcie potwierdzania

Moderator: Rafał Górski, Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)

Punktem wyjścia do debaty będą „Program Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej” (https://bip.lodzkie.pl/files/689/program_ochrony_powietrza_aglomeracja_lodzka.pdf)
oraz „Rekomendacje dla zespołu ds. opracowania programu poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłów zawieszonych w Łodzi” autorstwa Mikołaja Siwińskiego

(https://inspro.org.pl/rekomendacje-dla-zespolu-ds-opracowania-programu-poprawy-jakosci-powietrza/).

Debata „Jak w Łodzi rozwiązać problem smogu?” odbędzie się 23 stycznia (wtorek) w godzinach 18:30-20:30 w siedzibie Instytutu Spraw Obywatelskich przy ul. Pomorskiej 40.

Serdecznie zapraszamy!

NIE dla zabudowy lasu na Brusie!

Dziś przedstawiliśmy argumenty i wątpliwości komitetu społecznego „Nie dla zabudowy lasu na Brusie” na konferencji prasowej.

Wystąpili: Krzysztof Ruciński – mikroblog, Urszula Niziołek-Janiak, Maciek Rzeszutek.

Przypominamy nasze stanowisko:
Las na Brusie powinien pełnić funkcje rekreacyjne klasycznie rozumianego lasu. Na jego obszarze nie powinna być prowadzona gospodarka leśna. Należy go uprzątnąć, pielęgnować i konsekwentnie dbać o jego stan. Warto rozważyć stworzenie miejsc do grillowania, postawienie ławek, tablic informacyjnych i koszy na śmieci — w estetyce typowej dla lasów państwowych i miejskich (wykończenia drewniane), a nie parkowej. W perspektywie kilku lat należy konsekwentnie poprawiać stan głównych ciągów pieszo-rowerowych. Należy rozważyć rozszerzenie zasięgu użytków ekologicznych, a także stworzenie ścieżek historycznych i przyrodniczych. Las na Brusie nie powinien dublować parkowych funkcji parku na Zdrowiu, ze względu na to, że zieleń o charakterze leśnym ma zupełnie inne grono użytkowników, niż park. Żadna z obecnych grup użytkowników lasu nie powinna zostać wykluczona z użytkowania tego terenu w przyszłości. Należy jednak ograniczać obecność uciążliwą dla środowiska i mieszkańców okolicy, w szczególności związaną z hałasem. Należy ograniczyć wjazd na teren lasu samochodami i motocyklami (szczególnie na obszar użytków ekologicznych). Las na Brusie powinien pozostać miejscem gier terenowych, imprez sportowych i edukacji obywatelskiej, z którego mogą swobodnie korzystać organizacje o charakterze edukacyjnym, sportowym, wychowawczym i proobronnym. Regulamin korzystania z lasu na Brusie w przyszłości powinien zostać ustalony wspólnie przez wszystkich aktualnych użytkowników, a nie narzucony odgórnie.

Więcej: http://tvtoya.pl/news/show/17921

Przyjdź na debatę Łodzianie Decydują: Jak walczyć z dziką reprywatyzacją – przykład Łodzi i Warszawy

Temat dzikiej reprywatyzacji od pewnego czasu jest mocno obecny w debacie publicznej. Nie dziwi, że bulwersuje uwłaszczanie majątku publicznego, bogacenie się ludzi, którzy dorobili się na reprywatyzacji i handlu roszczeniami.

5 lat temu Prezydent Hanna Zdanowska powołała specjalny zespół urzędników i prawników, który w ramach Oddziału ds. Ochrony Praw Własności Nieruchomości, stara się zapobiegać wyłudzeniom kamienic oraz wyłapywać te przypadki, w których dochodzi do próby np. fałszowania dokumentów. Zespół, jak widać, jest skuteczny – do prokuratury zostało skierowanych już ponad 100 spraw.

Czytaj więcej…

Wideo z debaty o łódzkiej metropolii

Zachęcamy do obejrzenia listopadowej debaty zorganizowanej przez Stowarzyszenie Nowa Łódź i Instytut Spraw Obywatelskich – dwie łódzkie organizacje społeczne zrzeszone w Kongresie Ruchów Miejskich. 🙂

Ukradzione miasto

“Ukradzione miasto” to historia wieloletniego śledztwa obywatelskiego ujawniającego kulisy afery reprywatyzacyjnej. Jan Śpiewak odpowiada na pytanie, jak to możliwe, że w stolicy europejskiego kraju – tuż pod nosem najważniejszych urzędników w kraju, dziennikarzy najważniejszych tytułów prasowych o stacji telewizyjnych – przez lata kwitł nielegalny, niezgodny z konstytucją i nierespektujący praw człowieka proceder przejmowania nieruchomości wartych fortunę. A zatem czy to prawda, że w urzędzie – jak twierdzi Hanna Gronkiewicz-Waltz – funkcjonowała “grupa przestępcza”, czy też sama prezydent stolicy stworzyła w ratuszu warunki do działania systemowej nieodpowiedzialności?

Książka to studium państwa z kartonu, w którym wąska elita bogaci się na krzywdzie najsłabszych. Czytelnik z pewnością wielokrotnie zada sobie pytanie o rzeczywisty stan naszego kraju. Czy winni działań niezgodnych z prawem poniosą jakąkolwiek odpowiedzialność?

https://arbitror.pl/sklep/

Onet.pl o naszej akcji :)

Ekspres konsultacyjny? Na debatę o budżecie miasta urzędnicy dali łodzianom… cztery dni.

Społecznicy są tą sytuacją oburzeni. Łódzkie ruchy miejskie przygotowały petycję do prezydent miasta, w której domagają się wydłużenia konsultacji nad budżetem Łodzi. Tegoroczne trwały zaledwie cztery dni, z czego dwa wypadały w sobotę i niedzielę. A projekt budżetu liczy blisko pół tysiąca stron.

Więcej: https://lodz.onet.pl/ekspres-konsultacyjny-na-debate-o-budzecie-miasta-urzednicy-dali-lodzianom-cztery-dni/t5832l6

Wideo z debaty o Nowym Jedwabnym Szlaku

Zachęcamy do obejrzenia debaty „Nowy Jedwabny Szlak – to zmienia wszystko. Świat, Polska, Łódź”, którą zorganizowaliśmy 16 października 2017 roku w ramach Europejskiego Forum Gospodarczego 2017 – Łódzkie 2017.

Czytaj więcej…

Czy nadeszła już kolej na metropolię łódzką? Zapraszamy na debatę listopadową :)

Debata organizowana jest przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) i Stowarzyszenie Nowa Łódź. Jako organizacje obywatelskie chcemy rozpocząć dyskusję na temat utworzenia związku metropolitalnego w aglomeracji łódzkiej. Uważamy, że bez niego niemożliwy będzie zrównoważony rozwój zarówno Łodzi, jak i sąsiednich gmin w dziedzinie transportu, infrastruktury, planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.

Jednym z największych problemów mieszkańców naszego miasta oraz okolic pozostaje brak wspólnej polityki rozwoju oraz współpracy między gminami. Widać to na przykładzie pogarszającego się stanu systemu tramwajów podmiejskich, któremu grozi całkowita likwidacja. Naszym zdaniem powstanie związku metropolitalnego pozwoliłoby na wypracowanie wszechstronnej koncepcji rozwoju aglomeracji oraz umożliwiłoby sprawne zarządzanie tym obszarem. Jednak takie przedsięwzięcie wymaga wsparcia ze strony łódzkich parlamentarzystów, gdyż utworzenie nowego związku metropolitalnego może nastąpić jedynie za zgodą Sejmu wyrażoną w ustawie.

Debata „Czy nadeszła już kolej na metropolię łódzką?” odbędzie się 21 listopada bieżącego roku o godzinie 18:00 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5 w Łodzi (Sala C140). Obejmuje

Czytaj więcej…

Obrońmy „Las Łagiewnicki” przed wycinką!

Czy zgodzilibyście się Państwo na wycinkę Lasu Łagiewnickiego bo trzeba zrobić miejsce pod domy dla bogatych lub całoroczny stok narciarski. Ja nie. Ale po kolei.

Władze pracują nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi do 2050 r. Łodzianie chcą decydować o projekcie. Przykładem jest 150 hektarów dawnego poligonu na Brusie porośniętego lasem równie cennym, jak Las Łagiewnicki.

Prezydent Hanna Zdanowska chce sprzedać dziesięć procent działek na Brusie pod domy dla bogatych. Zysk ze sprzedaży ma iść na zagospodarowanie reszty terenu. Dziś dziesięć procent. A kto da gwarancje, że jutro nie będzie stu procent?

To możliwe bo jak się okazuje władza łamie umowę ws. Brusa. Czytaj więcej…

„Nowy Jedwabny Szlak – to zmienia wszystko. Świat, Polska, Łódź” – impresje na temat spotkania

Wystarczy odbyć krótki spacer po mieście, by dostrzec, że Łódź to miasto kontrastów, w którym zachodzą dość liczne zmiany. Stare, szarobure, XIX-wieczne kamienice rażą swoimi zaniedbanymi obdartymi z tynku, chropowatymi elewacjami. Kłują w oczy kikuty konstrukcji wsporników balkonów, które nie doczekawszy się remontu, zostały brutalnie powyburzane, pozostawiając tym samym smutne świadectwo po latach PRL-u i początkach tak zwanej transformacji ustrojowej. Wtedy zagadnienia z obszaru estetyki elementów architektonicznych, delikatnie rzecz ujmując, nie należały do priorytetów, którymi kierowałyby się ekipy remontowe i nadzorujący je inżynierowie. Prym wiodło raczej podejście z dominującym prymitywnym pragmatyzmem, zgodnie z którym, w sytuacji gdy element fasady budynku odrywał się od bryły i w skutek korozji nieuchronnym jego przeznaczeniem był upadek z wysokości na chodnik lub na  przypadkowego przechodnia, najlepszym rozwiązaniem (mającym na celu unikniecie tej sytuacji) było jego brutalne urwanie.
Na szczęście te czasy mamy już za sobą. Dlatego proponuję odwrócić wzrok od odpychających wizualnie, zaniedbanych czynszówek z przełomu XIX i XX wieku, udać się kilka przecznic dalej i skierować spojrzenie na wyłaniający się zza szarych brył kamienic nowy pejzaż. Czytaj więcej…